Puitpõrandate restaureerimine

Restaureerimistööd koosnevad järgmistest etappidest:
– vana värvi- ja lakikihtide eemaldamine
– puiduparandused ja plommimised 
– lihvimine
– viimistlemine (õlitamine, lakkimine, värvimine) 
– põrandaliistude paigaldamine

– soojustamine