Restaureerimine

1993-1997a. õppisin mööbli restaureerimist Tallinna Ehituskoolis. Järgnevad 3-4 aastat täiendasin oskusi erinevate meistrite käe all. Olin antikvariaadi Vana Vokk meister. Järgnevatel aastatel pidasime sõpradega restaureerimistöökoda Nõmmel/Kivimäel.

2003-2006 proovisin töödejuhataja ametit: ehitusjärgsed garantiitööd, lammutusfirma Lustrum, põrandaid ehitav ja renoveeriv firma Linnusilm. Südamelähedaseks jäi aga ikka restaureerimine.
Esmased ehitus-renoveerimisalased teadmised omandasin Säästva Renoveerimise Infokeskuses aastatel 2006-2010. Praktilised oskused  täienevad tänaseni objektidel tööd tehes. Õnneks on olnud võimalus tööd teha koos oma ala parimate vanakooli meistrite ja noorema põlvkonna entusiastidega.

Muinsuskaitseameti tegevusluba / Kalle Kase: VS 531/2011